Hannu Karhunen
  • Palkansaajien tutkimuslaitoksessa: 1.6.2017 lähtien
  • Koulutus: KTT
Julkaisut laitoksen omissa sarjoissa
Muualla julkaistut
PEER-REVIEWED JOURNAL ARTICLES

2020 Determinants of prescription opioid use: Population-based evidence from Finland. Addiction. (forthcoming). (with Böckerman, P., Haapanen, M., Hakulinen, C., & Maczulskij, T.) 

2019 The intergenerational effects of parental higher education: Evidence from changes in university accessibility. Journal of Public Economics, 176: 195-217. (https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2019.07.001) (with T. Suhonen) 

2015 R&D subsidies and productivity in SMEs. Small business economics, 45(4), 805-823 (https://doi.org/10.1007/s11187-015-9658-9) (with J. Huovari) 

BOOK CHAPTERS

Haapanen, M. and Karhunen, H. (2017). Working while in a university: Does it mean greater attachment to the regional labour market? “Where do smart people go? Graduate migration and regional development: an international perspective”, Edward Elgar in the New Horizons in Regional Science Series. (eds. by Jonathan Corcoran & Alessandra Faggian).

WORKING PAPERS AND REPORTS

2020 Modeling Family Leave Policies. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities. 2020:20. (with Carnicell, L., Kanninen, O., Kosonen, T., & Ravaska, T.). 

Erikokoisten yritysten rooli taloudessa ja kasvun aikaansaamisessa. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:7. (with Kerko, S., Kiema, I. & Lähdemäki, S.). 

2019 The long shadow of high stakes exams: Evidence from discontinuities. LIER Working paper 329. (with Artturi, B.) (available from: http://www.labour.fi/?wpfb_dl=4910) 

Kuvailevia havaintoja Oulusta ja suuntaviivoja vaikuttavuus- ja kustannus-hyötyanalyyseihin. Teoksessa: Kuka vastaa nuorten rikoksiin? Ammattilaisten, nuorten ja kustannusten näkökulmia palveluihin. (toim. Haikkola, L., Hästbacka, N., ja Pekkarinen, E.). Valtioneuvon selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 34/2019. 

Sosiaaliturvan byrokratialoukut: Suunnitelma satunnaistetusta kenttäkokeesta. Valtioneuvon selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2019 (with Harju, J., Kanninen, O., Kosonen, T., Matikka, T. ja Verho J.) 

2018 Tiekartta kohti vaikuttavaa ja kustannustehokasta aikuiskoulutusta – Aikuiskoulutus tarvitsee mitalliset tavoitteet. Teoksessa: Koulutuksen digiloikka – Miten onnistumme suomalaisten osaamisen päivittämisessä. Edistys sarja (1). Teollisuuden palkansaajat TP ry. 

2017 The Intergenerational Effects of Parental Higher Education: Evidence from Changes in University Accessibility. (with Suhonen) 

(available from: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/148937/wp100.pdf) 

2016 Opintotukijärjestelmän uudistaminen – rakenteelliseen malliin perustuvia vaikutuslaskelmia. ETLA Raportit No 59 (with Määttänen, N. ja Uusitalo, R.) (available from: https://pub.etla.fi/ETLA-Raportit-Reports-59.pdf). 

2013 Impact of Tekes activities on productivity and renewal (Final Report). Finnish Funding Agency for Technology and Innovation 2013 – TEKES. (with Viljamaa, K., Piirainen, K., Kotiranta, A., Huovari, J.)