Ilkka Kiema
  • Palkansaajien tutkimuslaitoksessa: 1.8.2015 lähtien
  • Koulutus: FT, VTT
Julkaisut laitoksen omissa sarjoissa
Lausunto
Muualla julkaistut
Does a leverage ratio requirement increase bank stability?

Erikokoisten yritysten rooli taloudessa ja kasvun aikaansaamisessa. Työ- ja elinkeinoministerön julkaisuja 2020:7 (yhdessä Karhunen H., Kerko S. ja Lähdemäki S. kanssa).

KIEMA ILKKA, JOKIVUOLLE E.: Does a leverage ratio requirement increase bank stability? Journal of Banking & Finance 39, 240–254, 2014.