Julia Niemeläinen
  • Palkansaajien tutkimuslaitoksessa: 15.4.2019 lähtien
  • Koulutus: VTT
Muualla julkaistut
Työpaperit

Niemeläinen, Julia (2017). External imbalances between China and the US: a dynamic analysis with a life-cycle model. HECER discussion papers 417.

Niemeläinen, Julia (2014). Työmarkkinat muuttuvat – ovatko tilastot ajan tasalla? BoF Online 12/2014.

Niemeläinen, Julia (2008). Suomen osakekaupan kaupankäynti- ja selvitysjärjestelmä: Toimialan tehokkuus, transaktiokustannukset ja kehityssuunnat. Valtiovarainministeriö, Helsinki, Suomi.

Mäenpää, Marjo; Niemeläinen, Julia; Pesonen, Pekka (2010). Aluekeskusohjelman ja kaupunkiohjelmien ohjelmakauden 2007-2009 loppuarviointi. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki, Suomi.