Juuso Villanen
  • Palkansaajien tutkimuslaitoksessa: 6.9.2021 alkaen
  • Koulutus: KTM
Julkaisut

Honkatukia, J., Keskinen, P., Ruuska-nen, O.-P., & Villanen, J. (2020, helmikuuta 11). Dieselin verotuen vaikutus-ten arviointi [Sarjajulkaisu]. Valtio-neuvoston kanslia.

Huovari, J., Keskinen, P., Kiema, I., Lähdemäki, S., & Villanen, J. (2020, joulukuuta 14). Lyhyen aikavälin kil-pailukyvyn eteenpäin katsova arvi-ointi [Sarjajulkaisu]. Valtioneuvoston kanslia.