Sakari Lähdemäki
  • Palkansaajien tutkimuslaitoksessa: 1.9.2014 lähtien
  • Koulutus: KTM (jatko-opiskelija)
Julkaisut laitoksen omissa sarjoissa
Muualla julkaistut

Erikokoisten yritysten rooli taloudessa ja kasvun aikaansaamisessa. Työ- ja elinkeinoministerön julkaisuja 2020:7 (yhdessä Karhunen H., Kerko S. ja Kiema I. kanssa).