PT-blogi on PT:n tutkijoiden oma foorumi tutkimuspohjaiselle yhteiskunnalliselle keskustelulle. Blogia kirjoittavat PT:n tutkijat omiin tutkimuksiinsa liittyvistä aiheista ja tutkimusjulkaisujen sivutuotteena syntyneistä uusista avauksista.