Toiminta-ajatuksemme 

PT on Palkansaajien tutkimuslaitoksen kannatusyhdistyksen vuonna 1971 perustama itsenäinen tutkimuslaitos, jossa tehdään riippumatonta ja tieteen kansainväliset laatukriteerit täyttävää soveltavaa taloustieteellistä tutkimusta. Tutkimuksen painopistealueet ovat työn taloustiede mukaan lukien koulutuksen tutkimus, julkistaloustiede sekä makrotaloustiede.