Palkansaajien tutkimuslaitoksen historia ulottuu vuoteen 1951, jolloin syntyi Kansan Markkinatutkimuslaitos (KAMALA), työväenliikkeen ensimmäinen oma taloudellinen tutkimuslaitos. KAMALAn tehtävänä oli tutkia väestön kulutusta ja elinkustannuksia, selvittää maataloustukea, seurata ulkomaista suhdannekehitystä ja erityisesti tutkia taloudellisen kilpailun kehitystä. 

Työväenliikkeen ja ammattiyhdistysliikkeen hajaannus 1950- ja 1960-luvulla oli KAMALAlle hiljaiselon aikaa. Ay-liikkeen eheytyminen 1960-luvun lopussa antoi kuitenkin lisää pontta: Kulutusosuuskuntien Keskusliitto (KK) ja uusi SAK organisoivat KAMALAn toiminnan uudelleen ja perustivat vuonna 1971 yhteisen tutkimuslaitoksen, joka sai nimekseen Työväen taloudellinen tutkimuslaitos (TTT). KK:sta tutkimuslaitos itsenäistyi vuonna 1974 ja sen taustavoimaksi perustettiin kannatusyhdistys. 

TTT:n toiminnan painopiste siirtyi KAMALAn aikaisesta markkinatutkimuksesta suhdannetutkimukseen. 1970-luvulla TTT:n toiminnassa korostuivat poleemisuus ja yhteiskuntakriittisyys. Seuraavalla vuosikymmenellä ammatillinen ja tieteellinen ote vahvistuivat ja TTT vakiinnutti asemansa arvostettuna taloudellisena tutkimuslaitoksena. 

Nykyisen nimensä Palkansaajien tutkimuslaitos sai vuonna 1993, kun sen kannatusyhdistykseen tulivat mukaan kaikki Suomen ammatilliset keskusjärjestöt ja useimmat ammattiliitot.