Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen henkilötietosuojalain mukaisesti (11.10.2019).

Rekisterinpitäjä

Palkansaajien tutkimuslaitos
Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki
puh. 09 2535 7330

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jaana Toivainen

Rekistereiden nimet

  1. Palkansaajien tutkimuslaitoksen uutiskirjeen osoiterekisteri
  2. Palkansaajien tutkimuslaitoksen seminaarikutsun osoiterekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  1. Palkansaajien tutkimuslaitoksen uutiskirjeen osoiterekisterin tietoja käytetään sidosryhmäviestintään, kuten sähköisten tiedotteiden, uutiskirjeiden sekä kutsujen lähettämiseen.
  2. Palkansaajien tutkimuslaitoksen seminaarikutsun osoiterekisterin tietoja käytetään seminaarikutsujen lähettämiseen.

Tietoja ei käytetä kaupallisiin markkinointitarkoituksiin. Sekä uutiskirjeen että seminaarikutsun tilaamisen voi perua koska tahansa jokaisen uutiskirjeen/seminaarikutsun lopusta löytyvästä linkistä.

Rekistereiden tietosisältö

Henkilön etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite

Tietolähteet

Tiedot rekisteröidyistä saadaan Palkansaajien tutkimuslaitoksen verkkosivujen uutiskirjeen tilauslomakkeiden kautta tai luotettavista julkisista lähteistä.

Tietojen siirto tai luovutus

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle eikä niitä luovuteta muihin organisaatioihin.

Rekistereiden suojaus

Rekistereitä ylläpidetään sähköisen tietojärjestelmän avulla. Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia. Järjestelmään pääsy on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Manuaalista aineistoa ei ole.

Evästeet