Tutkimustyömme painopiste on soveltavassa taloudellisessa tutkimuksessa. Tutkimusteemaamme ovat työmarkkinatutkimus, koulutus- ja koulutusjärjestelmät, julkistalous sekä makrotalous ja talousennusteet.

Tyypillisesti tutkimus on empiiristä ja perustuu tilastollisia aineistoja soveltavaan taloustieteelliseen tutkimukseen. Tutkimuksen taustalla on vahva teoreettinen viitekehys ja taloustieteellisten menetelmien asiantuntemus.

Työmarkkinoiden tutkimuslohko

Teemme tutkimusta seuraavien teemojen parissa: 

 • työllisyys
 • työttömyys
 • työvoiman kysyntä ja tarjonta
 • työmarkkinoiden rakennemuutokset
 • palkanmuodostus
 • koulutus- ja koulutusjärjestelmät
 • varhaiskasvatus
 • lasten kotihoito
 • terveystalous

tutkimuskoordinaattori Tuomo Suhonen

Julkisen talouden tutkimuslohko

Teemme tutkimusta seuraavien teemojen parissa: 

 • välillinen ja välillinen verotus
 • tulonjako
 • sosiaaliturva
 • eläkejärjestelmä
 • syrjäytyminen

tutkimuskoordinaattori Ohto Kanninen 

Makrotalous ja talousennusteet

Teemme tutkimusta ja tuotamme ennusteita seuraavien teemojen parissa: 

 • talouskasvu
 • suhdannevaihtelut
 • tuottavuus ja kilpailukyky
 • raha- ja finanssipolitiikka
 • EU-politiikka
 • globaalitalous
 • ulkomaankauppa
 • sekä teemme talousennusteita

tutkimuskoordinaattori, ennustepäällikkö Ilkka Kiema

Tiedeviestintä

Toimintamme tavoite on tarjota tutkimustietoa päätöksenteon tueksi ja yhteiskunnallisten keskustelujen pohjaksi. Tutkimuksemme laadun takaa julkaisut korkeatasoissa kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Tutkimustoiminnan ohella laadimme myös talouden ja kotitalouksien talouden seurantaa.

Tiedeviestintä on kiinteä osa toimintaa. Tutkijamme toimivat asiantuntijatehtävissä ja osallistuvat aktiivisesti talouspoliittiseen keskusteluun. Tunnetuin tuotteemme on Talous ja Yhteiskunta (T&Y) -lehti, jota julkaisemme sekä printtilehtenä että sähköisessä muodossa neljä kertaa vuodessa. Muita keskeisiä kanaviamme ovat Policy Brief -julkaisusarjamme, PT-blogi sekä uusimpana T&Y-podcastit. Olemme myös Twitterissä, Facebookissa (T&Y-lehti) ja LinkedInissä.

Julkaisut

Julkaisusarjoja on neljä:  

 1. tutkimukset  
 2. raportit  
 3. työpaperit  
 4. Policy Brief-julkaisut.  

Tutkijat

Täältä pääset tutustumaan tutkijoihimme.

Ennusteet

 • Julkaisemme lyhyen aikavälin talousennusteen keväisin ja syksyisin.
 • Syksyllä julkaisemme esimerkkiperheiden ostovoiman muutosta kuvaavan tarkastelun
 • Laadimme lisäksi toimialakohtaisia talous- ja työllisyysennusteita.

Seminaarit & Tapahtumat

Täältä pääset tutustumaan tuleviin  PT-seminaareihin ja muihin tapahtumiin.

Tutkimusfoorumi

Järjestämme kolme kertaa vuodessa pääasiassa taustayhteisöillemme suunnatun keskustelevan tutkimusfoorumin, jossa jaamme tuoretta tutkimustietoa ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista.

Talous & Yhteiskunta

Julkaisemme T&Y-lehteä sekä printtilehtenä että verkkojulkaisuna. Lisäksi julkasemme T&Y-blogia ja T&Y-podcast-sarjaa, jota voi kuunnella sekä Soundcloudissa että Spotifyssä.

Tutkimuksen yhteyshenkilöt

Vt. tutkimusjohtaja

Tutkimuskoordinaattorit