Vuonna 2018 PT perusti oman tohtorihautomon, jossa rahoitetaan jatko-opiskelijoita. Vuonna 2019 valittiin kolme jatko-opiskelijaa hautomo paikoille. Tohtorihautomon keskeinen taustataho ja rahoittaja on Palkansaajasäätiö. Tohtorihautomoon hyväksytyt opiskelijat saavat keskittyä jatko-opintoihin ja väitöskirjan loppuun saattamiseen. Tohtorihautomoon sitoudutaan pitkäjänteisesti. Tutkimuksessa keskitytään soveltavaan tutkimukseen, mutta ei ohjata muutoin väitöskirjan aiheita tarkasti. Opiskelijat saavat työhönsä ohjausta omasta yliopistosta, mutta työtä tukevat PT:n omat tutkijat.

Tohtorihautomon jatko-opiskelijat vuonna 2020 ovat Sami Jysmä, Tiina Kuuppelomäki ja Aapo Kivinen. He ovat toisen-neljännen vuoden jatko-opiskelijoita eri yliopistoista ja tekevät sekä jatko-opintoihin kuuluvia kursseja, että omaan väitöskirjaansa tähtäävää tutkimusta. Kaikki tohtorihautomossa väitöskirjaa valmistelevat tutkijat tekevät myös vuoden mittaisen vierailun korkeatasoisessa ulkomaisessa yliopistossa.

  • SAMI JYSMÄ

    SAMI JYSMÄ on Tampereen yliopistosta ja tullut tutkimusharjoittelijaksi PT:hen jo vuonna 2016. Hän aloitti jatko-opinnot vuosi sitten ja nyt hän on tohtorihautomossa. Hän on suuntautunut julkisen talouden tutkimukseen (mm. makeisveron vaikutukset, asuntolainan vaikutus kotitalouksien kulutukseen ja työn tarjontaan). Sami on osoittanut olevansa hyvä tutkija ja etenee opinnoissaan tavoiteaikataulun mukaisesti. Tarkoituksena on, että Sami lähetetään vuoden mittaiselle tutkimusvierailulle Harvardiin USA:an ensi syksynä.

  • TIINA KUUPPELOMÄKI

    TIINA KUUPPELOMÄKI on Tampereen yliopiston kolmannen vuoden jatko-opiskelija, joka tehnyt pääasiassa Tuomas Pekkarisen (VATT) ohjauksessa koulutustutkimusta. Hän puolestaan vietti juuri vuoden Warwickissa post graduate-opintojen parissa. Hän on ollut mukana tutkimushankkeissa meritoituneiden tutkijoiden kanssa, kuten Hanna Virtanen (ETLA) ja Tuomo Suhonen sekä Mika Kortelainen (VATT). Hänellä on väitöskirjatyö siten jo hyvässä vauhdissa.

  • AAPO KIVINEN

    AAPO KIVINEN on Aalto yliopiston jatko-opiskelija, joka on suorittanut jo ensimmäisen vuoden jatko-opinnot. Hänellä on yksi hanke PT:n Tuomas Kososen ja Tukholman yliopiston prof. Markus Jäntin kanssa (tuloerojen tarkastelu dynaamisessa kehikossa, taloudellisen aseman periytyminen) sekä toinen hanke käynnissä aiheesta työmarkkinoiden muutos ja robotisaatio Joonas Tuhkurin kanssa (MIT:n jatko-opiskelija). Aapo on post graduate-opinnoissa Berkeleyn yliopistossa USA:ssa tämän lukuvuoden ja palaa PT:n riveihin 2020 kesällä.

Yhteyshenkilöt

Tohtorihautomon tutkijat