Järjestämme vuosittain 3-4 tutkimusfoorumia, jotka ovat ensisijaisesti suunnattu PT:n taustayhteisöille sekä ministeriöiden ja virastojen virkahenkilöstölle.

Ensimmäinen tutkimusfoorumi 6.11.2019

Yhteyshenkilöt